Wet zorg & dwang

Het uitgangspunt van de Wet zorg en dwang (Wzd) is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de bewoner/cliënt of zijn omgeving. In deze Toolbox maak je kennis met de wet op een laagdrempelige en beknopte manier.

Video
Contact

Verstuur