Sinds wanneer is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht?

1 januari 2020

1 juli 2020

1 januari 2021

Onvrijwillige zorg is volgens de wet:

Zorg die door de arts wordt opgelegd

Zorg die door de vertegenwoordiger of familie wordt opgelegd

Zorg waartegen de cliënt (of vertegenwoordiger) zich verzet

Een cliënt is heel erg vergeetachtig, maar niemand heeft vastgesteld dat er sprake is van een psychogeriatrische aandoening. Is de Wet zorg en dwang dan van toepassing?

Ja

Nee

Wanneer mag je volgens de Wet zorg en dwang onvrijwillige zorg toepassen?

Als er 'ernstig nadeel' dreigt

Als de cliënt een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) heeft of een verstandelijke beperking

Als er geen andere oplossing is om 'ernstig nadeel' te bestrijden

Alle bovenstaande

Bij het toepassen van onvrijwillige zorg moet je voortaan een stappenplan doorlopen. Wat is de kern van het stappenplan?

Analyse van het gedrag en zoeken naar alternatieven

Multidisciplinair overleg

Zorgvuldige besluitvorming

Registratie: vastleggen in het zorgbehandelplan

Alle bovenstaande

Wanneer moet, bij een wilsonbekwame ter zake cliënt, altijd het stappenplan worden doorlopen, ook als de cliëntvertegenwoordiger van een wilsonbekwame cliënt het eens is met de zorg?

Toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn, insluiting en onderzoek van woning op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen

Toedienen van gedragsmedicatie buiten de richtlijn, beperking van bewegingsvrijheid en insluiting

Onderzoek aan kleding of lichaam, onderzoek van woning op drank, drugs, gevaarlijke voorwerpen en beperking van vrijheid het eigen leven in te richten

Is psychofarmaca onvrijwillige zorg?

Ja

Nee

Soms wel/ soms niet

Hoe vaak moet volgens de Wet zorg en dwang een nieuwe maatregel geëvalueerd worden (niet toegepast in noodsituatie)?

Minimaal elke 4 weken

In eerste instantie 3 maanden en daarna 6 maanden

Minimaal elk half jaar

Quiz WZD

Goed gedaan!

Helaas, volgende keer beter!

Jouw score is 0

Verstuur score

Video
Contact

Verstuur