Meneer  Bruis

Hoe kun je de richtlijnen van de Wet zorg en dwang in de praktijk toepassen? Kennis van de cliënt en de context zijn erg bepalend. Aan de hand van een casus wordt een beeld geschetst over het effect van bepaalde interventies in een situatie.

LEES VERDER
Dhr. Bruis  woont sinds november 2021 in een huis van Argos Zorggroep. Hij heeft sinds 2019 de diagnose vasculaire dementie.
Achtergrond

Dhr. Bruis wil graag aangesproken worden met Kees en heeft op jonge leeftijd zijn ouders verloren. Dhr. heeft lagere school afgemaakt en altijd als zelfstandig ondernemer in de kassenbouw gewerkt.

Dhr. heeft altijd een stuk grond bij een volkstuin gehad waar hij veel buiten met planten in de weer was. Dhr. dronk graag een biertje in de lokale kroeg.

Dhr. heeft gedragsstoornissen, is dikwijls onrustig en probeert het pand te verlaten . Hier krijgt dhr. al een jaarlang psychofarmaca voor. Dhr. is fysiek sterk en kan erg geagiteerd raken als hij niet naar buiten mag, naar zijn volkstuin.

Dhr. heeft ook sinds een jaar een domoticabandje die signaal geeft als dhr. bij de buitendeur is.

Vragen

Welke maatregelen vallen onder de Wet zorg en dwang?

Zijn er interventies te bedenken die hetzelfde doel kunnen hebben en niet onder de Wet zorg en dwang vallen?

Link naar Alternatievenbundel

Welke stappen zijn er genomen om de onvrijwillige zorg te mogen uitvoeren?

  Waar zijn de maatregelen op gericht? Welk doel dienen ze?

Na hoeveel tijd zullen er opnieuw stappen moeten worden ondernomen volgens de Wet zorg en dwang?

Video
Contact

Verstuur