Wet zorg & dwang

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) ingegaan, ter vervanging van de Wet Bopz. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is ‘Nee, tenzij’. Dat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving. In deze Toolbox maak je kennis met de wet op een laagdrempelige en beknopte manier.

Video
Contact

Verstuur