Nieuw en toch bekend

Waarom deze Toolbox?

-Herstel na Covid-19 heeft overeenkomsten met Post-IC (PICS) beeld.
-Herstel na Covid-19 wordt beïnvloed door het doorgemaakt hebben van quarantaine.

Kennis hiervan hebben kan bijdragen aan optimale zorg bij Post-Covid revalidatie.

Bekijk onderstaande video

Lees verder

Model van Post Intensive Care Syndroom

Mate waarin dit voorkomt:

  • Op basis van de eerste berichten is bekend dat mensen die herstellen na Covid in dezelfde mate, mogelijk nog meer, te maken krijgen met psychische gevolgen zoals gezien worden bij post IC herstel en na quarantaine.
  • Ongeveer 1 op de 5 cliënten hebben 1 jaar na ontslag van IC klachten die passen bij posttraumatisch stressstoornis (nachtmerries, herbeleving en/of vermijden).
  • Ongeveer 1 op de 3 cliënten hebben 1 jaar na ontslag van IC depressieve en/of angstige gevoelens.
  • Uit onderzoek blijkt dat mensen in quarantaine vaak lijden onder vooroordelen vanuit de omgeving. Ook na afloop van de quarantaine kunnen mensen nog negatieve reacties krijgen en met angst en wantrouwen benaderd worden door de omgeving.
Video
Contact

Verstuur