Wat kun je doen op de afdeling?

• Normaliseren: veel emoties die je ziet zijn normale reacties op abnormale omstandigheden.

• Helpen bij reconstructie door uitleg en luisteren: wat is er eigenlijk gebeurd?

• Geruststellen bij heftige emoties en vertrouwen geven in natuurlijk herstel.

• Bevorderen eigen probleem oplossend vermogen.

• Signaleren van cognitieve problemen en zorg/uitleg passend bij niveau bieden.

• Voorlichting/informatie over besmettelijk zijn.

• Vragen of ze behoefte hebben aan gesprek met psycholoog en uitleg geven over welke zorg ze krijgen.

• Familie en cliënt bijstaan een gezamenlijk verhaal te maken van afgelopen periode en toekomst.

• Signalen van overbelasting met familie bespreken.

Bij vragen, neem contact op met de psycholoog.

Indicaties voor verwijzing:

• Chronisch gevoel van gespannenheid, verwardheid (> 1 maand)
• Vermijding
• Nachtmerries
• Weinig mogelijkheden om zich te uiten
• Na een jaar nog klachten, waarin geen opgaande lijn wordt ervaren
• Geen positieve momenten (> 1 maand)
• Toename van paniekaanvallen

Video
Contact

Verstuur