Mevrouw
Bodegom

Casus 03

Hoe kun je de methodieken en technieken in de praktijk toepassen? Kennis van de cliënt en de context zijn erg bepalend. Aan de hand van een casus wordt een beeld geschetst over het effect van bepaalde methodieken in een situatie.

LEES VERDER
Mvr. Bodegom woont op een verpleegafdeling. Mevrouw heeft de ziekte van Alzheimer en functioneert op verpleegniveau.
Achtergrond

Mevrouw ontvangt eigenlijk nooit bezoek. Haar kinderen hebben jaren geleden het contact met mevrouw verbroken. Een nicht van mevrouw is contactpersoon en komt één keer per jaar langs voor haar verjaardag. Ze neemt dan een grote taart mee, wat kleding en toiletartikelen. Al deze spullen worden op de gang afgegeven aan een dienstdoende verzorgende. De nicht doet dit uit ‘plichtsbesef’ en wil verder geen enkel contact met mevrouw.

Als mevrouw geholpen wordt bij het douchen, slaat mevrouw de douchekop weg. Wanneer een verzorgende gehurkt bij mevrouw zit om voeten te verzorgen, kousen aan te trekken of schoenen vast te maken, trekt mevrouw geregeld aan de haren van de verzorgende.

Mevrouw ontvangt ADL op bed. Tijdens de ADL trapt mevrouw vaak om zich heen, slaat en knijpt.

Vragen

Met welk gevoel/idee ga jij aan de zorg beginnen bij mevrouw?

Wat doet het met je als mevrouw agressief tegen je doet?

Waar zou dat onbegrepen gedrag van mevrouw vandaan kunnen komen?

Hoort deze “manier van doen” gewoon bij mevrouw?

Wat doe je op het moment dat mevrouw je slaat, schopt of knijpt?

Welke methode zou je toepassen om de agressie terug te dringen?

Wat zou je als zorgteam in kunnen zetten om het welzijn van mevrouw te optimaliseren?

Video
Contact

Verstuur