Casus 2

Mevrouw Frederiks

Mevrouw Frederiks is 77 jaar en woont al haar hele leven in dezelfde straat. Ze heeft weinig contacten in de buurt en leeft steeds meer op zichzelf. Begin dit jaar is bij mevrouw de diagnose Alzheimer gesteld. Haar lichamelijke conditie gaat achteruit, maar ze accepteert moeilijk hulp van zorgmedewerkers. Lees hieronder meer informatie over de leefsituatie van mevrouw Frederiks.

Lees verder

Na de middelbare school is mevrouw Frederiks gaan werken op de administratie van een middelbare school in de buurt. Haar man is tien jaar geleden overleden. Ze heeft één zoon die aan de andere kant van de stad woont. Hij is zelf niet getrouwd en werkt als verkoper in een bouwmarkt. Haar zoon bezoekt mevrouw bijna elke dag. Hij kookt, doet alle boodschappen en helpt de laatste jaren ook mee in de huishouding.

Het gaat niet goed met mevrouw Frederiks. Sinds de diagnose Alzheimer is gesteld, is mevrouw lichamelijk snel achteruit gegaan. Op dit moment is echter het grootste probleem dat mevrouw zichzelf en haar omgeving verwaarloost. Ook mijdt mevrouw contact. Afgelopen week heeft de trombosedienst twee keer voor niets voor de deur gestaan; mevrouw “weigert” open te doen. Medewerkers van de thuiszorg die dagelijks langskomen, worden tegen elkaar uitgespeeld.

Mevrouw Frederiks deelt de medewerkers op in twee groepen; een groep goede en een groep slechte medewerkers. Zij benadert elke groep op andere wijze. Verbaal reageert mevrouw naar medewerkers af en toe flink geprikkeld. Ze vloekt stevig en gebruikt grove taal als ze in een slecht humeur is. Soms is mevrouw juist overdreven vrolijk. Beide stemmingen worden afgewisseld. Het valt op dat mevrouw zoveel mogelijk regie wil houden op alles en geen bemoeienis van een ander wenst. “Ik heb altijd alles zelf gedaan.” zegt ze.

Vragen bij deze casus om met elkaar te bespreken:

  • Op welke vlakken/levensgebieden zie je bij mevrouw mogelijk problemen? Welke problemen?
  • Welke interventies kun je inzetten wanneer zorgmijding een rol speelt?
  • Wordt elke cliënt met hetzelfde ziektebeeld op dezelfde manier bejegend?
  • Wat wordt er bedoelt als een cliënt splitsing aanbrengt in een team? Welke interventies kan je dan inzetten?
  • Op welke manier kun je de cliënt het gevoel geven dat zij de zelf de regie heeft?

Meer informatie over de Wet Zorg en Dwang?

Video
Contact

Verstuur