Toelichting quizvragen

Vraag 1: Door met compassie in gesprek te gaan over het tasje, voelt mevrouw zich begrepen en gehoord. Je kunt op deze wijze beter achterhalen wat de behoefte is die achter het gedrag van mevrouw zit en bepalen welke (re)actie hierop het beste aansluit.

Vraag 2: Probleemgedrag is gedrag dat gepaard gaat met lijdensdruk of gevaar voor de persoon met dementie of voor mensen in zijn omgeving. Een belangrijk doel is om de lijdensdruk te verminderen. Bij deze vraag had het gedrag van de bewoner invloed op de mantelzorger.

Vraag 3: In documentmanager vind je bij het zorgproces probleemgedrag veel informatie over hoe dit zorgproces werkt en wie bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gedragsvisite.

Vraag 4: GRIP is een manier om gedrag in beeld te brengen, hierbij maak je o.a. gebruik van het GRIP analyseformulier zorg en is het van belang om met het team eenduidig en helder te rapporteren in het cliëntdossier.

Vraag 5: Bij claimend gedrag onderzoek je samen met het team welke behoefte onder dit gedrag zit. Dit doe je door het gedrag en de cliënt te observeren en jouw bevindingen met behulp van de SOAP methode te rapporteren in het cliëntdossier. Maak afspraken met het team over het verdelen van de aandacht voor deze cliënt en bespreek deze casus zo nodig in de gedragsvisite.

Vraag 6: Ook hierbij geldt: probeer te achterhalen welke behoefte onder dit gedrag ligt. Als je dit duidelijk krijgt, kun je hier beter op inspelen en kan het probleemgedrag verminderen.

Vraag 7: Bij de diagnose depressie is het niet altijd goed om iemand te betrekken bij sociale activiteiten. Bespreek met de psycholoog en/of gedragsconsulent welke aanpak het beste aansluit bij de behoeften van de cliënt met depressie en pas hier de aanpak op aan.

Vraag 8: Realiseer je dat het gedrag van mevrouw niet persoonlijk is. Erken haar verdriet, luister naar haar, maar ga niet teveel in het verdriet mee, reageer met compassie. Laat weten dat je haar hoort en ziet. Hierna kun je kijken wat ze verder nodig heeft en daarop (mogelijk) inspelen.

Video
Contact

Verstuur