Quiz

Hoe goed is de kennis binnen je team over probleemgedrag? Ga de uitdaging aan met deze quiz!

Doe de quiz

Een gedesoriënteerde bewoner schreeuwt elke keer dat ze haar tasje laat vallen. Je kunt:

Het tasje wegnemen: ‘uit het oog, uit het hart'.

Praat met haar om vertrouwen op te bouwen. Zoek uit wat het tasje voor haar betekent.

Haar verzekeren dat ze het tasje hier niet nodig heeft: ze gaat toch nergens heen en heeft dus geen geld nodig.

Als een bewoner gedrag vertoont dat voor de mantelzorger moeilijk te hanteren is spreken we van probleemgedrag.

Juist

Onjuist

Bij de gedragsvisite moeten in ieder geval de volgende medewerkers aanwezig zijn:

Arts, psycholoog, zorgwaarnemer en woonzorgregisseur.

Arts, gedragsconsulent, teamleider en aandachtsfunctionaris gedrag.

Arts, psycholoog, gedragsconsulent en een verzorgende.

Arts, psycholoog en/of gedragsconsulent, teamleider en/of woonzorgregisseur.

GRIP staat voor:

Een meetinstrument om de cognitie van een bewoner te meten.

Een manier om een agressieve bewoner vast te houden.

Een methode om gedrag in beeld te krijgen.

Geronto Rehabilitatie in de Psychogeriatrie.

Als een bewoner claimend gedrag vertoont kun je het volgende doen:

Zet meneer/mevrouw aan tafel met koffie.

Onderzoek waarom hij/zij mogelijk aandacht vraagt.

Breng meneer/mevrouw naar zijn/haar kamer.

Negeer hem/haar want het helpt toch niet als je steeds antwoord geeft.

Een bewoner tikt voortdurend op de tafel, de medebewoners worden boos, wat kun je het beste doen?

Maak een praatje met de bewoner en houdt zijn/haar hand vast.

Onderzoek of je iets over het gedrag kunt vinden in het ECD of werkmapje, bespreek het gedrag met je team, onderzoek de behoefte die achter dit gedrag zit en reageer daar met compassie op.

Breng de bewoner naar zijn/haar eigen kamer.

Bied de bewoner een passende activiteit aan en laat het daarbij.

Depressie is een uitingsvorm van probleemgedrag. Bij depressie is het altijd goed om de bewoner bij groepsactiviteiten te betrekken.

Niet waar

Waar

Een bewoner is verdrietig. Ze reageert haar verdriet op jou af. Wat kun je het beste doen?

Ga in discussie of het verdriet wel terecht is.

Geef de bewoner praktische oplossingen.

Laat de bewoner merken dat je begrijpt dat zij verdrietig is.

Leef je zo goed mogelijk in in het verdriet van de bewoner

Probleemgedrag

Check de uitleg op de volgende pagina voor een toelichting op de quizvragen

Check de uitleg op de volgende pagina voor een toelichting op de quizvragen

Jouw score is 0

   

Verstuur score

Video
Contact

Verstuur