Introductie

Omgaan met
probleemgedrag

Leuk dat je deze toolbox bezoekt!

Hoe zet je deze toolbox in?
– bij een kennismoment
– in de pauze met collega’s
– tijdens een werkoverleg
– met een klinische les
– etc.

Veel plezier met het maken of bespreken van de items!

 

LEES VERDER
Door van je bewoners het verleden, het heden en de wensen voor de toekomst te kennen kun je persoonsgerichte zorg bieden.  Het aanbieden van zorg met aandacht en op een liefdevolle wijze kan positieve  invloed op het gedrag hebben.
  • Wat doe je als een bewoner onrustig over de gang loopt en dagelijks tussen 14:00 en 16:00 uur roept: “help me dan toch”.
  • Wat als een bewoner ineens tegen je begint te schelden of de hele dag je aandacht vraagt?

Het zijn allemaal verschillende uitingsvormen van probleemgedrag.

In deze toolbox krijg je tips en tools om probleemgedrag te bespreken met elkaar.

Wist je dat….

tijdens de gedragsvisite de arts, psycholoog en/of gedragsconsulent samen met de teamleider/woonzorg regisseur zoeken naar oplossingen voor probleemgedrag van bewoners?

Je kunt goed helpen door duidelijk op gedrag te rapporteren.

Wist je dat….

tijdens het omgangsoverleg iedereen op de hoogte wordt gebracht van gemaakte afspraken m.b.t. het omgaan met de bewoner?

 

Je kan ook vragen stellen of moeilijke situaties bespreken.

Wist je dat….

elke afdeling een aandachtsfunctionaris gedrag en/of expert gedrag heeft die je kan ondersteunen in moeilijke situaties?

Wie is op jouw afdeling de aandachtsfunctionaris gedrag?

Video
Contact

Verstuur