Mevrouw Beelen

Casus 2

 

 

Op 5 augustus wordt de arts bij mevrouw Beelen geroepen om te kijken naar haar linker been. Haar been ziet rood, voelt warm aan, is fors oedemateus en er zijn enkele vochtige open wondjes. Mevrouw geeft aan dat zij last heeft van jeuk en dat haar been pijnlijk is. De verzorgende heeft haar controles gemeten: T 36. 3 RR 130/55 P 86.

De arts geeft opdracht tot bloedonderzoek, hieruit komen de volgende uitslagen; Leuko’s 10.2, Hb 6.7, MCV 109, Trombo’s 146, CRP 2.1 en BSE 9.

De arts stelt de diagnose Erysipelas. Wondverzorging: Mepitel en los verbinden. De mate van roodheid wordt afgetekend. Ook start mevrouw met Flucloxaline. Afgesproken wordt dat de controles 3x daags worden uitgevoerd.

De voorzitter van de HIP commissie wordt ingelicht, middels: ‘rapportageformulier uitbraakmanagement bij infecties (individuele bewoner/patiënt)’.

LEES VERDER

Van welke kleurcode is in bovenstaande casus sprake?
Kleurcode
Geel

 

Lees meer!

Kleurcode
Blauw
 

Lees meer

Kleurcode
Rood

 

Lees meer!

Deze code staat voor contactisolatie. Onder (contact) isolatie verstaan wij maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen worden aangetrokken voor ieder contact met de cliënt
 • Handhygiëne toepassen voor en na ieder contact met de cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • Materiaal zoals een bloeddrukmeter blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding aan

Kleurcode

GEEL 

Kleurcode 

BLAUW 

Deze code staat voor Aerogene isolatie. Onder (aerogene) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer met gesloten deur
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Bij het betreden van de kamer wordt een mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor en na ieder contact met de client
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • De cliënt verzorgend wassen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter, verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak, bed reinigen
 • De cliënt wordt indien mogelijk gestimuleerd te hoesten met een afgewend hoofd, er worden disposable zakdoekjes gebruikt
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding en draagt een mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%

Deze code staat voor strikte isolatie. Onder (strikte) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer ramen en deuren gesloten houden
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Gebruik van gele schorten is noodzakelijk
 • Er wordt een muts gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor aan- en na uitrekken van handschoenen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter blijft op kamer
 • Een minimum aan verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak
 • Beddengoed in een waszak, bij het verlaten van de kamer in een tweede waszak
 • Bed reinigen voor transport met chlooroplossing
 • Gebruikt servies als laatste in MoW-wagen
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk en geen kinderen, bezoek wordt geïnstrueerd omtrent de te nemen maatregelen
 • Vervoer beperken, indien vervoer noodzakelijk is, cliënt volledig verzorgd, draagt schone kleding, een muts en mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt en het materiaal blijft op de kamer
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%

Kleurcode 

ROOD

Aanvullende informatie

Het is van het grootste belang bij elke besmetting de richtlijnen strikt te volgen. Daarnaast dienen familie , medewerkers en vrijwilligers goed geïnformeerd te worden.

Video
Contact

Verstuur