Casus 3

‘Een opname’

Welke verschillende richtlijnen zijn er binnen de AZG met betrekking tot isolatie?

Met behulp van de casus kunnen jullie je kennis opfrissen en testen.

 

LEES VERDER

Mevrouw Karstens is een 88 jarige terminaal zieke dame. Bij haar is MRSA- dragerschap geconstateerd in het ziekenhuis op 12 oktober 2015.  Het MRSA-dragerschap is chronisch voor de duur van het leven. Mevrouw werd op 6 juni 2023 ontslagen uit het ziekenhuis en verhuisde naar de somatische afdeling van het geriatrisch centrum. Vanwege het stadium van haar ziekte werd in overleg met de microbioloog van het ziekenhuis besloten geen dragerschapsbehandeling meer te geven. Mevrouw wordt verzorgd volgens de procedure MRSA beschreven in het Handboek hygiëne en infectiepreventie.

Kweekset

Van welke kleurcode is in bovenstaande casus sprake? 
 Kleurcode
Geel

Lees meer

Kleurcode
Blauw 

Lees meer

Kleurcode
Rood 

Lees meer

Deze code staat voor contactisolatie. Contactisolatie wordt ingesteld als het micro-organisme zich verspreidt via direct contact (vooral handen).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer
 • Op de deur wordt het type isolatie met een deurkaart met pictogrammen aangegeven
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen worden alleen op de kamer aan – uitgetrokken
 • Handhygiëne toepassen voor en na ieder contact met de bewoner/cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • Materiaal zoals een bloeddrukmeter blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed
 • De bewoner/cliënt wordt bij bijvoorbeeld bezoek aan het ziekenhuis vervoerd met schone kleding aan
 • In overleg met de arts/VS mag de bewoner/cliënt meedoen aan activiteiten of van de kamer af

Kleurcode

GEEL

Kleurcode

BLAUW

Deze code staat voor aerogene isolatie. Onder aerogene isolatie wordt ingesteld als het micro-organisme zich verspreidt via de lucht (druppeltjes of aerosolen).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft op een eenpersoonskamer met gesloten deur
 • Op de deur wordt het type isolatie met een deurkaart met pictogrammen aangegeven
 • Bij het betreden van de kamer wordt een FFP2 mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk en worden op de kamer aan- en uitgetrokken
 • Handhygiëne voor en na ieder contact met de bewoner/cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • De bewoner/cliënt verzorgend wassen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter, verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak, bed reinigen
 • De bewoner/cliënt wordt indien mogelijk gestimuleerd te hoesten met een afgewend hoofd, er worden disposable zakdoekjes gebruikt
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk
 • De bewoner/cliënt wordt vervoerd met schone kleding en draagt een mond/neusmasker
 • 2 x per dag de contactpunten zoals deurklinken en lichtknoppen reinigen met Oxyfoam
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt
 • Besmette materialen reinigen met Oxyfoam

Deze code staat voor strikte isolatie. Strikte isolatie is een combinatie van contact (direct contact vooral via de handen) en aerogeen  (via druppels/via de lucht).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft op een eenpersoonskamer ramen en deuren gesloten houden
 • Op de deur wordt het type isolatie met deurkaarten met pictogrammen aangegeven
 • Gebruik van gele schorten is noodzakelijk
 • Er wordt een muts gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk en worden in de kamer aan- en uitgetrokken
 • Handhygiëne voor aan- en na uitrekken van handschoenen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter blijft op kamer
 • Een minimum aan verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak
 • Beddengoed in een waszak, bij het verlaten van de kamer in een tweede waszak.
 • Bed reinigen voor transport met Incidin Pro
 • Gebruikt servies als laatste in Mails on Wheels-wagen
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk en geen kinderen, bezoek wordt geïnstrueerd omtrent de te nemen maatregelen
 • Vervoer beperken, indien vervoer noodzakelijk is, bewoner/cliënt volledig verzorgd, draagt schone kleding, een muts en mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt en het materiaal blijft op de kamer
 • Besmette materialen reinigen met Oxyfoam en Alcohol 70%
 • Bij vernevelen in geval van Influenza en Covid een bril dragen

Kleurcode

ROOD

Het juiste antwoord is...
Aanvullende informatie

De geïsoleerde verzorging is goed uitgevoerd en er zijn geen besmettingen geweest. Het zorgpersoneel wist mevrouw ondanks de beschermende maatregelen een comfortabel levenseinde te bieden.  Mevrouw is uiteindelijk 20 juni overleden aan een hersenbloeding.

Video
Contact

Verstuur