Casus 3

‘een opname’

Welke verschillende richtlijnen zijn er binnen de AZG met betrekking tot isolatie?

Met behulp van de casus kunnen jullie je kennis opfrissen en testen.

 

LEES VERDER

Mevrouw Karstens is een 88 jarige terminaal zieke dame. Bij haar is MRSA- dragerschap geconstateerd in het ziekenhuis op 12 oktober 2015.  Het MRSA-dragerschap is chronisch voor de duur van het leven. Mevrouw werd op 6 november 2015 ontslagen uit het ziekenhuis en verhuisde naar de somatische afdeling van het geriatrisch centrum. Vanwege het stadium van haar ziekte werd in overleg met de microbioloog van het ziekenhuis besloten geen dragerschapsbehandeling meer te geven. Mevrouw wordt verzorgd volgens de procedure MRSA (DM 00727).

Kweekset

Van welke kleurcode is in bovenstaande casus sprake? 
 Kleurcode
Geel

Lees meer

Kleurcode
Blauw 

Lees meer

Kleurcode
Rood 

Lees meer

Deze code staat voor contactisolatie. Onder (contact) isolatie verstaan wij maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen worden aangetrokken voor ieder contact met de client
 • Handhygiëne toepassen voor en na ieder contact met de client
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • Materiaal zoals een bloeddrukmeter blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding aan

Kleurcode

GEEL

Kleurcode

BLAUW

Deze code staat voor Aerogene isolatie. Onder (aerogene) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer met gesloten deur
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Bij het betreden van de kamer wordt een mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor en na ieder contact met de client
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • De cliënt verzorgend wassen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter, verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak, bed reinigen
 • De cliënt wordt indien mogelijk gestimuleerd te hoesten met een afgewend hoofd, er worden disposable zakdoekjes gebruikt
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding en draagt een mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%

Deze code staat voor strikte isolatie. Onder (strikte) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer ramen en deuren gesloten houden,
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Gebruik van gele schorten is noodzakelijk
 • Er wordt een muts gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor aan- en na uitrekken van handschoenen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter blijft op kamer
 • Een minimum aan verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak
 • Beddengoed in een waszak, bij het verlaten van de kamer in een tweede waszak.
 • Bed reinigen voor transport met chlooroplossing
 • Gebruikt servies als laatste in MoW-wagen
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk en geen kinderen, bezoek wordt geïnstrueerd omtrent de te nemen maatregelen
 • Vervoer beperken, indien vervoer noodzakelijk is, cliënt volledig verzorgd, draagt schone kleding, een muts en mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt en het materiaal blijft op de kamer
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%

Kleurcode

ROOD

Het juiste antwoord is...
Aanvullende informatie

De geïsoleerde verzorging is goed uitgevoerd en er zijn geen besmettingen geweest. Het verzorgend personeel wist mevrouw ondanks de beschermende maatregelen een comfortabel levenseinde te bieden.  Mevrouw is uiteindelijk 2 december 2015 overleden aan een hersenbloeding.

Video
Contact

Verstuur