Casus 1

Bij een cliënt met een infectie worden extra beschermende maatregelen genomen om verspreiding hiervan te voorkomen. Dit gebeurt door het toepassen van isolatie.                                                                                               Er zijn drie typen isolatie met verschillende kleurcoderingen.  Met behulp van de casussen kunnen jullie kennis opfrissen. Succes!
 LEES VERDER

Afdeling: ‘de Molen’

Op 2 januari 2016 werd op afdeling de Molen een nieuwjaarsreceptie gehouden. Twee dagen later, op zondag 4 januari, werden in enkele uren tijd 6 cliënten ziek. Een aantal symptomen waren: benauwdheid, wazig zien, wankel op de benen, reutelende ademhaling en koorts. Na onderzoek door de dienstdoende arts bleek het om een luchtweginfectie te gaan. Drie cliënten starten met Augmentin. In overleg met de dienstdoende arts worden de volgende acties gestart voor de betreffende 6 cliënten:

 • De contactpers(o)on(en) van de cliënt worden ingelicht.
 • De locatiemanager wordt ingelicht.
 • Het rapportageformulier ‘uitbraakmanagement bij infecties’ wordt ingevuld.
 • De HIP formulieren worden in de juiste isolatiekleur gekopieerd en de benodigde materialen worden ingezet.
Van welke kleurcode is in bovenstaande casus sprake?
Kleurcode
Geel

Lees meer

Kleurcode
Blauw

Lees meer

Kleurcode
Rood

Lees meer

Kleurcode

 GEEL

Deze code staat voor contactisolatie. Onder (contact) isolatie verstaan wij maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen worden aangetrokken voor ieder contact met de cliënt
 • Handhygiëne toepassen voor en na ieder contact met de cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • Materiaal zoals een bloeddrukmeter blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding aan

Deze code staat voor Aerogene isolatie. Onder (aerogene) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer met gesloten deur
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Bij het betreden van de kamer wordt een mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor en na ieder contact met de cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • De cliënt verzorgend wassen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter, verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak, bed reinigen
 • De cliënt wordt indien mogelijk gestimuleerd te hoesten met een afgewend hoofd, er worden disposable zakdoekjes gebruikt
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk
 • De cliënt wordt vervoerd met schone kleding en draagt een mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%

Kleurcode

BLAUW

Kleurcode  

ROOD

Deze code staat voor strikte isolatie. Onder (strikte) isolatie verstaan we maatregelen die we nemen om de verplaatsing van micro-organisme van en naar de cliënt of voorwerpen te voorkomen/verminderen. Dit bestaat uit reinigen en desinfecteren.

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De cliënt verblijft op een eenpersoonskamer ramen en deuren gesloten houden,
 • Bij de deur wordt het type isolatie aangegeven
 • Gebruik van gele schorten is noodzakelijk
 • Er wordt een muts gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk
 • Handhygiëne voor aan- en na uitrekken van handschoenen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter blijft op kamer
 • Een minimum aan verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak
 • Beddengoed in een waszak, bij het verlaten van de kamer in een tweede waszak.
 • Bed reinigen voor transport met chlooroplossing
 • Gebruikt servies als laatste in MoW-wagen
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk en geen kinderen, bezoek wordt geïnstrueerd omtrent de te nemen maatregelen
 • Vervoer beperken, indien vervoer noodzakelijk is, cliënt volledig verzorgd, draagt schone kleding, een muts en mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt en het materiaal blijft op de kamer
 • Besmette materialen reinigen met alcohol 70%
Het juiste antwoord is...
Aanvullende informatie

De isolatie heeft 15 dagen geduurd. 11 cliënten en 3 personeelsleden zijn ziek geworden. Het uitbraakteam kwam elke dag zowel ‘s morgens als ‘middags bij elkaar. Hierin werden alle (nieuwe) zieke cliënten besproken, uitgezette acties doorgenomen en indien nodig nieuwe acties uitgezet. Na 17 dagen kon de afdeling,  na een grondige schoonmaakbeurt, weer open.

Video
Contact

Verstuur