Casus 1

Bij een bewoner/cliënt met een infectie worden extra beschermende maatregelen genomen om verspreiding hiervan te voorkomen. Dit gebeurt door het toepassen van isolatie.                                                                                               Er zijn drie typen isolatie met verschillende kleurcoderingen.  Met behulp van de casussen kunnen jullie kennis opfrissen. Succes!
 LEES VERDER

Afdeling: ‘de Molen’

Op 2 januari 2023 werd op afdeling de Molen een nieuwjaarsreceptie gehouden. Twee dagen later, op 4 januari, werden in enkele uren tijd 6 bewoners/cliënten ziek. Een aantal symptomen waren: benauwdheid, wazig zien, wankel op de benen, reutelende ademhaling en koorts. Na onderzoek door de dienstdoende arts bleek het om een luchtweginfectie te gaan. Drie bewoners/cliënten starten met Augmentin. In overleg met de dienstdoende arts worden de volgende acties gestart voor de betreffende 6 bewoners:

 • De eerste contactpersoon van de bewoner wordt ingelicht.
 • De manager Wonen en Zorg wordt ingelicht.
 • Het rapportageformulier ‘uitbraakmanagement bij infecties’ wordt ingevuld.
 • De deurkaarten worden in de juiste isolatiekleur gekopieerd en de benodigde materialen worden ingezet.
Van welke kleurcode is in bovenstaande casus sprake?
Kleurcode
Geel

Lees meer

Kleurcode
Blauw

Lees meer

Kleurcode
Rood

Lees meer

Kleurcode

 GEEL

Deze code staat voor contactisolatie. Contactisolatie wordt ingesteld als het micro-organisme zich verspreidt via direct contact (vooral handen).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft bij voorkeur op een eenpersoonskamer
 • Bij de deur wordt het type isolatie met een deurkaart met pictogrammen aangegeven
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen worden alleen op de kamer aan – uitgetrokken
 • Handhygiëne toepassen voor en na ieder contact met de bewoner/cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • Materiaal zoals een bloeddrukmeter blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed
 • De bewoner/cliënt wordt bij bijvoorbeeld bezoek aan het ziekenhuis vervoerd met schone kleding aan
 • In overleg met de arts/VS mag de bewoner/cliënt meedoen aan activiteiten of van de kamer af

Deze code staat voor aerogene isolatie. Onder aerogene isolatie wordt ingesteld als het micro-organisme zich verspreidt via de lucht (druppeltjes of aerosolen).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft op een eenpersoonskamer met gesloten deur
 • Bij de deur wordt het type isolatie met een deurkaart met pictogrammen aangegeven
 • Bij het betreden van de kamer wordt een FFP2 mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt bij direct contact met het geïnfecteerde gebied, een geel schort gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk en worden op de kamer aan- en uitgetrokken
 • Handhygiëne voor en na ieder contact met de bewoner/cliënt
 • Desinfecteren met handalcohol, ook na het dragen van handschoenen
 • De bewoner/cliënt verzorgend wassen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter, verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak, bed reinigen
 • De bewoner/cliënt wordt indien mogelijk gestimuleerd te hoesten met een afgewend hoofd, er worden disposable zakdoekjes gebruikt
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk
 • De bewoner/cliënt wordt vervoerd met schone kleding en draagt een mond/neusmasker
 • 2 x per dag de contactpunten zoals deurklinken en lichtknoppen reinigen met Oxyfoam
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt
 • Besmette materialen reinigen met Oxyfoam

Kleurcode

BLAUW

Kleurcode  

ROOD

Deze code staat voor strikte isolatie. Strikte isolatie is een combinatie van contact (direct contact vooral via de handen) en aerogeen  (via druppels/via de lucht).

Hieronder vallen de volgende maatregelen:

 • De bewoner/cliënt verblijft op een eenpersoonskamer ramen en deuren gesloten houden,
 • Bij de deur wordt het type isolatie met deurkaarten met pictogrammen aangegeven
 • Gebruik van gele schorten is noodzakelijk
 • Bij het betreden van de kamer wordt een FFP2 mond/neusmasker gedragen
 • Er wordt een muts gedragen
 • Handschoenen zijn steeds noodzakelijk en worden in de kamer aan- en uitgetrokken
 • Handhygiëne voor aan- en na uitrekken van handschoenen
 • Materiaal zoals bloeddruk meter blijft op kamer
 • Een minimum aan verbandmateriaal blijft op de kamer
 • Dagelijks schoon beddengoed, direct in een waszak
 • Beddengoed in een waszak, bij het verlaten van de kamer in een tweede waszak.
 • Bed reinigen voor transport met Incidin Pro
 • Gebruikt servies als laatste in Mails on Wheels-wagen
 • Boeken en tijdschriften blijven op de kamer
 • Maximaal 2 bezoekers tegelijk en geen kinderen, bezoek wordt geïnstrueerd omtrent de te nemen maatregelen
 • Vervoer beperken, indien vervoer noodzakelijk is, bewoner/cliënt volledig verzorgd, draagt schone kleding, een muts en mond/neusmasker
 • De kamer wordt als laatste van de afdeling schoongemaakt en het materiaal blijft op de kamer
 • Besmette materialen reinigen met Oxyfoam en Alcohol 70%
 • Bij vernevelen in geval van Influenza en Covid een bril dragen

Het juiste antwoord is .....

Aanvullende informatie

De isolatie heeft 15 dagen geduurd. 11 bewoners/cliënten en 3 personeelsleden zijn ziek geworden. Het uitbraakteam kwam elke dag zowel ‘s morgens als ‘s middags bij elkaar. Hierin werden alle (nieuwe) zieke bewoners besproken, uitgezette acties doorgenomen en indien nodig nieuwe acties uitgezet. Na 17 dagen kon de afdeling,  na een grondige schoonmaakbeurt, weer open.

Video
Contact

Verstuur