Hulp in de huishouding
LEES VERDER
Introductie

Huishoudelijke taken

uitvoeren bij kwetsbare

ouderen

Hoe kun je het beste strijken, ramen zemen of stofzuigen. Waar moet de handhygiëne aan voldoen en hoe kan ik omgaan met cliënten die onbegrepen gedrag vertonen?
In deze toolbox vind je handige informatie en inspiratie over deze onderwerpen.
Lees hieronder meer.

Test verder jouw kennis over handhygiëne, over omgaan met onbegrepen gedrag bij bewoners en maak de quiz over werkafspraken.

Succes!

Wist je dat….

ruim 50% van 95-plussers zelfstandig thuis woont.

Wist je dat….

agressief gedrag ook een verschijnsel kan zijn van de ziekte dementie? Het beoordelingsvermogen en zelfcontrole bij ouderen met dementie neemt af. Hierdoor kan iemand een situatie verkeerd begrijpen en zich bedreigd voelen. Hij/zij heeft zijn emotie en reactie niet in de hand.

Wist je dat….

binnen Argos Thuiszorg ook aandachtsvelder Onbegrepen gedrag ingeschakeld kan worden? Zij zijn gespecialiseerd in het omgaan met complex gedrag.

Video
Contact

Verstuur