Omgaan met
onbegrepen gedrag

Wat kun jij doen bij onbegrepen gedrag?

LEES VERDER
Door van je cliënten het verleden, het heden en de wensen voor de toekomst te kennen kun je persoonsgerichte zorg bieden.  Het aanbieden van zorg met aandacht en op een liefdevolle wijze kan positieve invloed op het gedrag hebben.
  • Wat doe je als jouw cliënt onrustig in huis loopt en iedere keer roept: “help me dan toch”.
  • Wat als jouw cliënt ineens tegen je begint te schelden of de hele tijd je aandacht vraagt?

Het zijn allemaal verschillende uitingsvormen van onbegrepen gedrag.

Wist je dat….

er in Nederland 280.000 mensen met een vorm van dementie zijn. Hiervan woont er ongeveer 74% nog thuis en 80.000 in een verpleegtehuis.

Wist je dat….

één op de drie vrouwen dementie krijgt en bij mannen dat één op de zeven is.

Wist je dat….

de meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer (70%), daarna vasculaire dementie (16%).

Video
Contact

Verstuur