Praktijkopdracht

Ga met elkaar in gesprek!

1. Wat ervaren jullie in het proces persoonsgerichte zorg en differentiatie?

2. Welke mogelijkheden zien jullie nog meer in het differentiëren op de woonzorggroepen?

3. Welke cliënten op jouw woonzorggroep hebben er profijt bij en waaraan zie je dit?

4. Zijn er cliënten op je afdeling waar je meer rekening mee moet houden als het gaat om differentiëren? Zo ja, hoe pak je dit aan?

5. Bedenk (nog meer) mogelijkheden om differentiëren toe te passen op jouw afdeling en deel dit met je teamleden (psycholoog/ gedragsconsulent/ WZR van de afdeling/cliënt). Pas dit vervolgens toe!

Video
Contact

Verstuur