Differentiatie op de woonzorggroepen

 

Binnen Argos Zorggroep differentiëren we cliënten op basis van de fase van dementie waarin ze zitten.

Bij de invulling van persoonsgerichte zorg in een afgestemde woon- en leefomgeving helpt het om te werken met cliënten die overeenkomsten hebben op basis van bepaalde eigenschappen en/of (on)mogelijkheden

Bekijk Video Differentiatie


Lees verder

Klik op het plusteken (+) om verder te lezen.
Voordelen differentiëren

•Het sociotherapeutisch klimaat kan specifieker worden aangeboden bij een homogene cliëntengroep. Zo zal het woonleefklimaat positief worden beïnvloed.
•Verzorgend personeel hoeft minder te schakelen tussen verschillende benaderingswijze en kan zich specialiseren.
•Voorkomen van onrust en confrontatie tussen cliënten die op verschillend niveau functioneren.

Voordelen differentiëren
Nadelen differentiëren

Cliënten gaan naar een andere woonzorggroep/huiskamer als ze verder achteruitgaan.

Nadelen differentiëren
Video
Contact

Verstuur