Casus

Mevrouw Broek

Mevrouw Broek verblijft een paar weken op de afdeling begeleidingsniveau. Ze is 3 jaar geleden opgenomen op de Somatiek afdeling, waar ze na een stabiele periode toenemend nerveus en angstig was. Ook kon ze niet langer afspraken onthouden en maakte zich zorgen over haar man als hij een dag niet op bezoek kwam, ook als dit was afgesproken. Er bleek sprake van een vasculaire dementie en ze is overgeplaatst. Op de begeleidingsafdeling gaat het wisselend met haar. Ze herkent vast personeel en is blij hen te zien. Ze zit in een rolstoel. Ze doet mee met de activiteiten op de afdeling, zoals het gezamenlijk krant lezen. Ze kan meerdere keren op een dag vragen wanneer haar man op bezoek komt. Als ze rustig wordt herinnerd aan de afspraken, kalmeert ze, maar ze kan 10 minuten later dezelfde vraag stellen.

 

Naar de quiz

Op welk niveau vind je dat mevrouw functioneert?

Begeleidingsniveau

Verzorgingsniveau

Verpleegniveau

Welke benaderingswijze sluit aan bij Mevrouw Broek?

Realiteitsoriëntatie

Valideren

Zintuigelijke activering en ontspanning

Realiteitsoriëntatie en Valideren

Valideren en Zintuigelijke activering en ontspanning

Alle drie de benaderingswijze

Differentiatie Casus Mevrouw Broek

Yess goed gedaan!

Helaas niet genoeg juiste antwoorden..

Your score is 0

Mevrouw Broek zit momenteel op het verzorgingsniveau. Een passende benadering is om met elkaar afspraken te maken hoe je omgaat met de herhalende vragen door haar steeds rustig uit te leggen wanneer haar man komt. Spreek met elkaar af welk kort antwoord je geeft bij herhaling. Als ze veel blijft herhalen, spreek je af hoe je haar gaat afleiden of geruststellen. Mocht dit steeds vaker nodig zijn, gaat de benadering richting valideren.    

Verstuur score

Welke informatie heb je nog meer nodig om een passende benaderingswijze toe te kunnen passen?
Video
Contact

Verstuur