Instructies

Aan- en uittrekken van beschermende kleding

Hieronder vind je filmpjes en link met poster waarin je kunt zien hoe je beschermende kleding volgens protocol aan en uit trekt.

LEES VERDER

Aantrekken en uitdoen van persoonlijke beschermingsmiddelen bij code rood

Aantrekken van een chirurgisch mondmasker

Informatie uit DM:

Volledige persoonlijke beschermingsmiddelen bij code rood

Medewerkers moeten volledige persoonlijke beschermingsmiddelen dragen wanneer zij in aanraking komen met:

  • bewoners/ cliënten waarbij besmetting met het coronavirus is vastgesteld;
  • bewoners/ cliënten waarbij het vermoeden bestaat van besmetting met het coronavirus.

 

Bij twijfel over PBM en de volgorde overleg met een collega of raadpleeg handboek Coronavirus op DM

Uitdoen handschoenen

Video
Contact

Verstuur