Meneer Jansen

Hoe kun je klinisch redeneren? In de casus hieronder kun je diverse meetinstrumenten en controles inzetten om tot een juiste conclusie te komen.

LEES VERDER

Dhr Jansen  is 79 jaar en woont op een woonzorggroep  in een verpleeghuis.
Achtergrond

Dhr heeft de ziekte van Parkinson met flinke tremoren en “freeze” momenten tijdens lopen of transfers.

Dhr zegt zich niet fit te voelen. Dhr heeft koorts (39 graden), ademhalingsfrequentie is verhoogd (25 keer per minuut) en saturatie 88 %.

Vragen

Wat zijn de normaal waarden van temperatuur, ademhaling en saturatie?

Wanneer raak je gealarmeerd bij deze casus?

Aan welke mogelijke ziekte denk je bij deze casus?

Welke acties onderneem je in deze casus?

Wat bedoelt men met een “knik” bij Corona en hoe herken je dit?

Welke interventies zet je bij deze casus in?

Wat rapporteer je en hoe?

Video
Contact

Verstuur