Functiegerichte zorg

Bij Argos zorggroep is onderzoek gedaan naar het effect van bewegingsgerichte zorg. De resultaten waren zo positief dat wij jullie willen uitdagen om je te verdiepen in dit thema en functiegerichte zorg actief in te zetten.

Door deze toolbox te gebruiken kun je kennismaken met het onderwerp. Ook zijn er op de verschillende locaties collega’s die hebben deelgenomen aan het onderzoek en het leuk vinden om je verder te helpen.

In deze editie:
  • Introductie
  • Resultaten onderzoek
  • Uitleg keywords
  • Casuïstiek
  • Quiz
Video
Contact

Verstuur